Opdrachtgevers

Technology Consultants bv

 

Technology Consultants bv, kortweg TC, is een technisch detacheringsbureau opgericht in 1973. Bij TC wordt getracht de tijdelijke vraag naar technisch personeel bij klanten optimaal in te vullen. Hierbij staat de vraag van de klant centraal en gaat TC op zoek naar een geschikte kandidaat. De geschikte kandidaat heeft in eerste instantie voldoende werk gerelateerde aanknopingspunten, welke uit de klantvraag naar voren komen. Tevens wordt gekeken naar overige relevante aspecten (woon-werk afstand, persoonlijke eigenschappen vs. bedrijfscultuur en andere aspecten) die de toegevoegde waarde voor de klant kunnen verhogen.

TC beschikt over een grote database van potentiele medewerkers en tracht deze voortdurend te vergroten en up to date te houden, om zo de slagingskans op een geschikte kandidaat voortdurend te vergroten.

Inspectie

Een van de kernactiviteiten van TC is inspectie en dan in de breedste zin van het woord. TC heeft een groot aantal inspecteurs in dienst, waarvan een groot deel voor langere termijn in de petrochemie of offshore industrie is gedetacheerd. Het betreft inspecteurs in opleiding, MLT of IKT II gecertificeerde inspecteurs of gecertificeerde IKT III senior inspecteurs. Wanneer de inspecteurs via TC een opleiding volgen worden de betrokken medewerkers door gecertificeerde level II inspecteurs begeleid.

IVG (Inspectieafdeling Van de Gebruiker)

Wilt u de inspectieafdeling naar een hoger niveau brengen, dan is het verkrijgen van de IVG status wellicht iets voor uw bedrijf. Het mogen voeren van de IVG status heeft verschillende voordelen, waarbij de afhankelijkheid van NL-CBI’s (voorheen NOBO’s of AKI’s) minder is en meer in eigen beheer kan worden gedaan. TC geeft graag advies of een dergelijke status, zinvol is voor uw bedrijf.

Aangescherpte/vernieuwde PED wetgeving 

In 2016 is de PED wetgeving aanzienlijk veranderd. Met name de invulling van de zorgplicht is veranderd. Leidingen en apparaten die onder zorgplicht vielen, moeten nu ook op een goede manier zijn gedocumenteerd en er moeten inspectieregimes voor worden aangemaakt. Doorgaans zijn de inspectieregimes bij keurplichtige systemen vaak op orde, maar voor systemen die onder zorgplicht vallen, moet dit nog wel eens worden opgezet. TC heeft dit bij diverse klanten met succes op de rit gezet. Behoeft deze kant binnen uw bedrijf verbetering of zelfs meer, dan is TC een betrouwbare partner om dit op te zetten. Ook voor informatie of vrijblijvend advies, kunt u contact opnemen met TC en vragen naar Marc Heijstek. We helpen u graag.

Projectondersteuning

Naast Inspectie biedt TC ook project ondersteuning aan. TC beschikt over een groot aantal medewerkers met ruime ervaring die in zowel de petrochemie als de offshore industrie werkzaam zijn. TC beschikt over (ervaren) algemene constructie managers maar tevens detacheert TC een groot aantal gespecialiseerde supervisors welke de verschillende aannemers op locatie aansturen. Voorts heeft TC project managers, project engineers, document controllers en project secretaresses dienst.

Certificaten

Om de kwaliteits, ARBO en milieu doelstellingen te behalen en te borgen, heeft TC een Management Controle Systeem (MCS) opgezet.  Dit systeem wordt jaarlijks door een externe geaccrediteerde partij getoetst op inhoud en naleving. Mede door invoering van het MCS heeft TC de volgende certificaten behaald en behouden

  • VCU
  • ISO 9001

 

Naast eerder genoemde doelstellingen hecht TC ook waarde aan externe toetsing van de administratieve organisatie en fiscaliteit. Hiertoe heeft TC het NEN 4400 certificaat behaald, waaruit blijkt dat beide aspecten voldoende zijn geïmplementeerd en worden onderhouden.